logo

Diensten

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is persoonlijke ondersteuning in de eigen omgeving. Het helpt mensen om zelfstandig te blijven, biedt praktische hulp en emotionele ondersteuning op maat.

Palliatieve / Terminale Zorg

Palliatieve/terminale zorg is gespecialiseerde ondersteuning in de laatste levensfase. Het richt zich op comfort, pijnbestrijding en emotionele bijstand, zodat mensen met een levensbedreigende ziekte waardig en zo comfortabel mogelijk kunnen leven.

A Man in Blue Sweater Sitting on Blue Sofa

Dagbesteding

Dagbesteding biedt gestructureerde activiteiten in een sociale setting. Het is ontworpen om mensen te ondersteunen bij het behouden of ontwikkelen van vaardigheden, het bevorderen van sociaal contact en het ervaren van een zinvolle daginvulling.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp omvat ondersteuning bij dagelijkse taken in huis, zoals schoonmaken, wassen en boodschappen doen. Het helpt mensen om hun leefomgeving op orde te houden en draagt bij aan een comfortabele leefomgeving.

Group Of People Wearing Face Mask

Wijkverpleging

Wijkverpleging biedt verpleegkundige zorg en ondersteuning in de eigen woonomgeving. Het richt zich op het bevorderen van gezondheid, het bieden van medische zorg en het ondersteunen van zelfredzaamheid, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Person in White Dress Shirt Holding Blue and White Coated Wire

Verpleging

Verpleging omvat professionele medische zorg die wordt verleend door gekwalificeerde verpleegkundigen. Het richt zich op het behandelen en monitoren van gezondheidsproblemen, het verstrekken van medicatie, wondverzorging en andere medische handelingen om de gezondheid van de patiënt te bevorderen of te handhaven.

woman inject a woman on left shoulder

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging omvat ondersteuning bij dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden en persoonlijke hygiëne. Deze zorg is gericht op het behoud van de persoonlijke gezondheid en het welzijn, en wordt verleend door zorgprofessionals om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen.

Unrecognizable professional female psychologist writing on clipboard while sitting against client on blurred background during psychotherapy session in light office

Thuiszorg

Thuiszorg omvat een breed scala aan zorgdiensten die in de eigen woonsituatie worden verleend. Het kan onder andere bestaan uit verpleging, persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. Het hoofddoel van thuiszorg is het ondersteunen van mensen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel thuis kunnen blijven wonen.