logo

Privacyverklaring DR Thuiszorg

In onze privacyverklaring staat vermeld welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevens bescherming mevrouw D. Karakocuglu.

1) Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens en wat zijn de wettelijke verplichtingen?

We verwerken uw gegevens omdat dit relevant is voor de zorgverlening en de administratie daarvan. Bij het verwerken van uw gegevens hanteren wij de wetgeving waaraan wij moeten voldoen, waaronder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en Algemene Verordering Gegegevensbescherming (AVG).

We zijn als zorgaanbieder verplicht om dossiers aan te leggen en te bewaren. Wij verwerken gegevens alleen voor het doel waarvoor ze aan ons ter beschikking zijn gesteld. Enkel de medewerkers die persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, hebben inzage in uw gegevens. Omdat wij soms niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Denk hierbij aan het doorverwijzen, dan dienen we dus een deel van uw medisch dossier te moeten delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening

2) Wie is verantwoordelijk en welke plichten hebben wij als zorginstelling?

DR Thuiszorg is verantwoordelijk voor het vastleggen en verzamelen van relevante gegevens. We zorgen dat niet iedereen toegang heeft tot uw dossier, alleen de medewerkers die de zorg leveren. Soms is het noodzakelijk dat onze ICT leverancier of externe auditmedewerker de gegevens dienen in te zien, echter dit zal alleen op basis van verwerkersovereenkomst gedeeld worden. Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We brengen u zo snel mogelijk op de hoogte. Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

3) Welke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een identificeerbaar persoon, naar u dus. Dit zijn bijvoorbeeld:
– Naam
– Adres
– Geboortedatum
– Rekeningnummer
– Burgerservicenummer (BSN)
– Telefoonnummer – E-mailadres
– Gezondheidsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt met het doel waarvoor ze aan ons ter beschikking zijn gesteld. Voor onze cliënten is dit doel de dienstverlening zoals afgesproken in de zorgovereenkomst. De wettelijke termijn is 15 jaar, mocht u na 15 jaar geen client meer zijn van DR. Thuiszorg dan vernietigen we alle gegevens.
U kunt te allen tijde vragen stellen of een schriftelijk verzoek indienen bij DR.Thuiszorg m.b.t. uw persoonsgegevens. Indien gewenst heeft u recht:
• Volledige inzage cliëntendossier
• Op het indienen van wijzigingen indien gegevens onjuist zijn
• Recht op intrekken van alle gegevens indien dit nadelige gevolgen heeft